Pożyczka na konto bankowe.

Gru 30

Prywatni wierzyciele z tytułu udzielonej pożyczki coraz częściej zgłaszają się do firm windykacyjnych. Pośród nich jest wielu takich którym dłużnik – pożyczkobiorca odmawia zwrócenia pożyczki gdyż, jak twierdzi, do przekazania mu kwoty pożyczki w ogóle nie doszło. Takiego rodzaju zarzuty podnoszone są przez dłużników zwłaszcza wówczas, gdy umowa pożyczki a...

Więcej

Dla kogo kredyt hipoteczny?

Gru 24

Tytułem krótkiego wstępu – kredyty hipoteczne przeznaczone są dla tych osób i firm, które chcą sfinansować zakup mieszkania, domu albo jeszcze innego rodzaju nieruchomości. Kredytu hipotecznego nie należy mylić z hipoteczna pożyczką, bo w przypadku tej drugiej, pożyczkobiorca może przeznaczyć środki na dowolny cel którego nie musi precyzować bankowi. Wspólna...

Więcej

Firma windykacyjna czy sąd i komornik?

Gru 01

Wierzyciele pragnący odzyskać swe przeterminowane należności, stają często przed dylematem, czy zlecić windykację firmie windykacyjnej, czy może lepiej skierować do sądu pozew o zapłatę i ewentualnie następnie do komornika o egzekucja należności potwierdzonej tytułem wykonawczym. Nie sposób generalnie ocenić, który sposób jest lepszy. Niejedna firma windykacyjna...

Więcej

Bezskuteczna egzekucja komornicza.

Lis 26

W opinii większości wierzycieli, ich wierzytelność po stwierdzeniu przez komornika jej bezskutecznej egzekucji, jest bezpowrotnie stracona. Wierzyciele prowadzący działalność gospodarczą wpisują taka wierzytelność w koszty uzyskania przychodów (o ile wynikła z prowadzenia działalności) i zapominają o niej. Wierzyciele będący osobami prywatnymi, nawet nie mogą wpisać...

Więcej

Dwa oprocentowania jednego kredytu.

Lis 18

W reklamach gotówkowych kredytów bankowych wszystko jest piękne, w tym także oprocentowanie, którego bank nie wstydzi się a przeciwnie – eksponuje bez zażenowania. Nie ma się co dziwić, bo np. 8% oprocentowania kredytu to niewiele więcej niż oprocentowanie lokaty bankowej a to właśnie z depozytów klientów banki mają pieniądze na udzielanie kredytów. Jakoś...

Więcej