Bezskuteczna egzekucja komornicza.

Lis 26

W opinii większości wierzycieli, ich wierzytelność po stwierdzeniu przez komornika jej bezskutecznej egzekucji, jest bezpowrotnie stracona. Wierzyciele prowadzący działalność gospodarczą wpisują taka wierzytelność w koszty uzyskania przychodów (o ile wynikła z prowadzenia działalności) i zapominają o niej. Wierzyciele będący osobami prywatnymi, nawet nie mogą wpisać jej w koszty skoro działalności gospodarczej nie prowadzą.

W rzeczywistości jednakowoż, fakt wydania przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że wierzytelność jest nie do wyegzekwowania.  Co prawda, komornicy często dają to do zrozumienia albo i wprost to stwierdzają w uzasadnieniu umorzenia postępowania, ale takie stwierdzenie często nie przystaje do rzeczywistości. Bezskuteczna egzekucja oznacza bardziej tyle, że komornik nie natrafił na składniki majątku dłużnika a nie że dłużnik z całą pewnością majątku nie posiada.

Komornik może co najwyżej wykluczyć w toku prowadzonych ustaleń i poszukiwania majątku dłużnika, że dłużnik nie jest właścicielem żadnego pojazdu. W bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zarejestrowany jest każdy pojazd i właściciel pojazdu. Jeżeli jednak chodzi już o depozyty bankowe takie jak konta bankowe i lokaty, to nie istniej na razie żadna baza w której figurowaliby wszyscy posiadacze bankowych depozytów wraz z informacją o tym, w którym banku mają zdeponowane pieniądze.  A ponieważ banków jest w Polsce ponad sześćset włącznie z bankami spółdzielczymi, więc poszukiwanie konta bankowego dłużnika jest czymś w rodzaju szukania igły w stogu siana.

To samo dotyczy poszukiwania nieruchomości, chociażby z tego powodu, że nie każda nieruchomość ma założona księgę wieczystą. Odnalezienie (szukając „po omacku”) takiej nieruchomości bez księgi wieczystej, szczególnie jeżeli położona jest poza miejscowością i powiatem w którym dłużnik zamieszkuje lub gdzie ma siedzibę swej firmy, też praktycznie jest mało prawdopodobne.

Dłużnik, co do którego komornik umorzył egzekucje jako bezskuteczną, może więc mieć majątek na który dłużnik nie natrafił. Dlatego też, po wydaniu przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji, wierzyciel powinien wziąć sprawę w swoje ręce. Jednak nie po to, aby przy pomocy bezprawnych metod wydusić od dłużnika pieniądze, bo skończy się to dla niego tj. dla wierzyciela sprawa karną. Powinien natomiast zatrudnić agencję detektywistyczną lub wywiadownie gospodarczą (w której pracują detektywi) do poszukiwania majątku dłużnika. Detektywi mają sposoby i możliwości, które mogą się na tym polu bardzo przydać i dzięki nim, możliwe jest ujawnienie majątku dłużnika, którego komornik nie wykrył przeprowadzając czynności będące jedynie namiastką faktycznego poszukiwania majątku dłużnika.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 5.6/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów