BHP szkolenia

Wrz 08

Jednym z głównych obowiązków każdego pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zazwyczaj obowiązek ten wypełnia przy pomocy pracownika, który posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności pozwalające na wypełnianie zadań, mających na celu zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy. Jednak jeśli zakład pracy liczy ponad stu pracowników, obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia BHP powinny odbywać się systematycznie, a ich treści powinny być ściśle związane z czynnościami związanymi z pracą zawodową. To jak często powinny odbywać się szkolenia związane jest z niebezpieczeństwami i szkodliwościami jakie występują w miejscu pracy.

Pracodawcy aby dobrze wypełniać swój obowiązek, który wynika z kodeksu pracy, organizuje dla pracowników szkolenia BHP, które rozszerzane są o kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie przeciwpożarowe. Najprostszym sposobem na wypełnienie tego obowiązku jest zawarcie umowy z firmą szkoleniową, która będzie w danym zakładzie pracy przeprowadzać szkolenia. Jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje służba BHP, szkolenia przeprowadzane są przez jej członków.
Poszukując dobrej firmy szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, należy szczegółowo zapoznać się z zakresem informacji jakie dana firma ma na celu przekazać pracownikom. Jest to istotne gdyż obecnie coraz częściej dochodzi do sytuacji gdzie szkolenia są przeprowadzane jedynie dla “odbębnienia” obowiązku, a nie przedstawienia zagrożeń i zapoznania z niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonywanego zawodu.
Szkolenia BHP dla firm przeprowadzane są w salach szkoleniowych bądź też w zakładzie pracy. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie w firmie powinno zakończyć się egzaminem/testem sprawdzającym wiedzę pracownika. Pozytywny wynik pozwoli na dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy. Miejsce szkoleń zależy od prowadzącego zajęcia szkoleniowe. Wiele firm decyduje się jednak na dojazd do zakładu pracy.
Należy zwrócić uwagę, iż osoba przeprowadzająca szkolenia nie posiadająca kursu pierwszej pomocy oraz kursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie może prowadzić szkolenia w tym zakresie. Niezbędne jest więc zaproszenie na szkolenie osób, które takowe kwalifikacje posiadają.
Poszukując informacji na temat szkoleń BHP, kursu pierwszej pomocy oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy starannie porównać oferty znanych firm szkoleniowych. Najprostszym sposobem na znalezienie odpowiedniej firmy szkoleniowej jest dokładne zapoznanie się z informacjami, które dana firma zamieszcza na stronie internetowej (jeśli taką posiada). Wpisując w dowolną przeglądarkę internetową hasła: bhp szkolenia, kurs pierwsza pomoc czy też szkolenia ppoż, z pewnością zostaniemy odesłani do firmy, która posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do szkolenia pracowników.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwolą pracodawcy i pracownikom na zachowanie zdrowia oraz pomogą w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 8.0/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów