Dlaczego warto zastanowić się na lokatą strukturyzowaną?

Sie 13

Lokaty bankowe stają się w ostatnich latach coraz popularniejsze, głównie ze względu na inflację, która sprawia, że pieniądze leżące bezczynnie tracą na wartości. Ponadto lokaty przynoszą zysk, a zarabianie pieniędzy bez dodatkowej pracy tylko przyciąga jeszcze większą liczbę osób.
ranking-ofert.pl

Lokata strukturyzowana to połączenie bezpiecznych i nieco bardziej ryzykownych form inwestycji. Pieniądze klienta są dzielona na dwie części, z których jedna jest inwestowana w bezpieczne papiery takie jak obligacje skarbu państwa. Natomiast druga część tych pieniędzy bank inwestuje nieco bardziej ryzykowne źródła, takie jak surowce. Bardziej ryzykowna cześć kapitału klienta stanowi zazwyczaj jego 10-20%.

Lokaty strukturyzowane nie są bezpiecznie tak bardzo jak lokaty terminowe, ponieważ niektóre banki zapewniają zwrot jedynie 80-90% początkowego kapitału klienta. W lokatach strukturyzowanych nie ma z góry określonego oprocentowania jak ma to miejsce w przypadku lokat terminowych. Jednak ten rodzaj lokat może przynieść również znaczne zyski wyższe niż w przypadku lokat terminowych.

W lokatach strukturyzowanych podział pieniędzy jest rozłożony tak, by zyski z bezpiecznej części inwestycji mogły zrównoważyć ewentualne straty z drugiej części kapitału.

Czas na jaki zawierane są lokaty strukturyzowane to zwykle 3-4 lata. W przypadku lokat terminowych taki czas umowy zaliczany jest do lokat długoterminowych, które mogą przynieść stosunkowo wysokie zyski. Dlatego kiedy nie chcemy ryzykować utraty części swoich pieniędzy możemy wpłacić tą kwotę na lokatę długoterminową, która gwarantuje pewny i dość wysoki jak na tą formę inwestycji zysk.

Jeśli inwestycje nie przyniosą zysków klient otrzyma od osiemdziesięciu do stu procent swoich oszczędności. Nawet jeśli otrzyma sto procent początkowego kapitału to i tak poniesie straty, ponieważ pieniądze, które przez tak długi czas nie zarobiły na siebie ani grosza straciły na wartości przez inflację.

Jednak jeśli inwestycje dobrze się powiodą to zyski mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. Jest to zysk nieporównywalny do tego, który mogą przynieść lokaty terminowe jakich oprocentowanie sięga zaledwie kilka procent w skali rocznej. Średnia wysokość oprocentowania lokat terminowych to 6-7%, a za dość atrakcyjne uznaje się lokaty przekraczające 5% w skali roku, więc porównanie ich do lokat, w których zysk może osiągnąć nawet kilkadziesiąt procent wypada po prostu słabo.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 0.0/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów