Ogrodzenia w zgodzie z prawem

Lip 09

ogrodzeniaWydawałoby się, że ogrodzenie własnej posiadłości jest rzeczą dowolną. Jednakże trzeba mieć świadomość tego, że w tej sprawie musimy postępować zgodnie z prawem i racjami sąsiadów. A te kwestie mogą sprawiać naprawdę dużo problemów.

Ogrodzenia stawiane na nowo podzielonych i zasiedlanych działkach może wywołać spore kłótnie i nieporozumienia pomiędzy sąsiadami dotyczące jego wyglądu oraz kosztu. Gdzieniegdzie funkcjonuje reguła prawej strony, która mówi, że każdy buduje swoje ogrodzenie od strony ulicy i z prawej strony, patrząc od frontu. Jednakże ta reguła średnio spełnia swoją rolę, ponieważ nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w przepisach prawa. Dlatego w żaden sposób nie można jej wyegzekwować. Gdy kupujemy działkę leżącą pomiędzy zagospodarowanymi i ogrodzonymi nieruchomościami, musimy się liczyć z faktem, że z każdej strony będziemy mieć inny płot.

Prawo nie reguluje również bardzo ważnej sprawy, jaką jest odpowiedź na pytanie: „Kto zapłaci za ogrodzenia?”. Artykuł 154, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego insynuuje, że mury, płoty, miedze itp. znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. A paragraf 2 tego samego artykułu mówi, że korzystający z tych obiektów wspólnie muszą ponosić koszty ich utrzymania. Z drugiej strony obowiązek nałożony w artykule nie dotyczy kosztów wybudowania nowego urządzenia, a więc także płotu. Wynika z tego, że nie możemy obciążyć sąsiada kosztami, jeśli chcemy wybudować ogrodzenia, a nie jest on zainteresowany jego powstaniem.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 6.5/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów