STU Ergo Hestia S.A.

Lis 24

STU Ergo Hestia S.A.

Paliwo, przeglądy, wymiana opon, bieżące naprawy, ubezpieczenie – wydatki użytkowania samochodu, to istotna pozycja w portfelu dowolnego kierowcy. Pragnąc je zmniejszyć, tankujemy na tańszych stacjach, robimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaźnionych zakładach i staramy się jechać ekonomicznie. Kiedy jednak nadciąga czas kupna ubezpieczenia często automatycznie przeciągamy polisę u dotychczasowego ubezpieczyciela, nie weryfikując innych ofert na rynku. Niemniej jednak OC i AUTO CASCO to pozycje, na jakich idzie niemało zaoszczędzić. Dlatego warto wiedzieć, jak można zredukować składkę za polisę. Przede wszystkim wypada pilnować momentu, w którym nasza niniejsza polisa OC dobiega finiszu. To bowiem – wyłączając nieco przypadków określanych w ustawie – jedyny moment w roku, gdy możemy zmienić zakład ubezpieczeń i tym samym zdobyć szansę na tańsze ubezpieczenie. Jeżeli nie rozwiążemy OC przed jego upływem – najpóźniej jeden dzień przed końcem trwania obecnej polisy – ubezpieczenie mimowolnie przedłuży się na następne 12 miesięcy. Jest to reguła wynikająca z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i na nieszczęście nie ma od niej odwrotu. Co więcej, jeżeli zdecydujemy się na wypowiedzenie ubezpieczenia – powinniśmy dostarczyć je ubezpieczycielowi na piśmie. W takim razie najlepiej zapisać odpowiednią datę w kalendarzu i, widząc, że ubezpieczenie dobiega końca, z wyprzedzeniem porównać oferty na rynku. Można też zostawić numer w wybranej jednostce, jaka w słusznym momencie przypomni nam o kończącym się OC. O sumie, jaką zapłacimy za OC i AUTO-CASCO decyduje zarówno sposób w jaki prowadzimy pojazd. Reguła jest prosta: kto podróżuje bezpiecznie, płaci mniej. Więc jeżeli interesuje nas tanie ubezpieczenie samochodu nerwy za kierownicą najpoprawniej trzymać na wodzy. Ubezpieczyciele cenią kierowców jeżdżących bez uszczerbku, przyznając im z reguły po 10% zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy. Tego gatunku rabaty z reguły można co więcej przenieść w razie zmiany ubezpieczyciela. Tym samym, jeśli w czasie wielu lat korzystania z usług jednej firmy wypracowaliśmy np. 50 procent zniżki, w przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeń osiągniemy co najmniej taką samą zniżkę jak do tego czasu. Coraz więcej ubezpieczycieli umożliwia również przenoszenie zniżek z OC na AUTO CASCO. Tym samym, jeżeli podążamy bez ryzyka, możemy polegać nie tylko na tanie OC, ale dodatkowo na pomniejszenie stawki za AUTO-CASCO. Znaczącym szczegółem wpływającym na cenę ubezpieczenia jest też liczba lat i doświadczenie kierowców samochodu – im większy staż za kółkiem, tym większa ewentualność na ponętną cenowo polisę. Towarzystwa ubezpieczeń w wielu przypadkach rozpoczynają też współpracę z klientami biznesowymi, tworząc z nimi wspólne oferty. Znaną formą jest bancassurance, czyli współpraca towarzystwa ubezpieczeń z bankiem, na skutek jakiej interesanci dostają preferencyjne propozycje np. na ubezpieczenia komunikacyjne. Zatem w poszukiwaniu tańszego OC pożądane byłoby sprawdzić, czy np. bank, w jakim mamy konto osobiste, współdziała z firmą ubezpieczeniową. Dla wzoru użytkownicy ING Banku Śląskiego dostają w Liberty Direct 10% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki takiemu rabatowemu zdołamy zarobić nawet kilkaset złotych jeżeli np. kupujemy OC i AC. Z kolei, tańszą polisę AUTO-CASCO będzie prościej kupić jeśli podróżujemy dobrze zabezpieczonym samochodem, cieszącym się niewysoką modą wśród złodziei. Gros towarzystw ubezpieczeniowych lubi ten fakt i wręcza niższe stawki dla ich posiadaczy. Poza dobraną marką, o oszczędności na składce zadecyduje również miejsce, gdzie z reguły parkujemy pojazd. Jeżeli jest to garaż względnie parking strzeżony – wówczas zapłacimy mniej. Pod tym samym kątem towarzystwo ubezpieczeń oceni też zabezpieczenia antywłamaniowe pojazdu. Tu z kolei wybitnie istotne są różnorakiego modelu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczególności wszelkie innowacyjne technologie pozwalające zlokalizować pojazd. Jednak nawet takie udogodnienia nie będą miały znaczenia, jeśli posiadacz auta nie będzie pamiętał o zachowaniu nieodłącznych środków ostrożności, jak na przykład domykanie okien, drzwi i bagażnika, a przede wszystkim chronienie kluczyków.

Ergo Hestia

Szefostwo Zakładu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalił się skutkami wpasowania nowego procesu obsługi kontrahenta. Firma doszła w swoim czasie do wniosku, że najlepszym punktem działalności, który oddziałuje na wizerunek firmy ubezpieczeniowej nie są realia sprzedaży polis, tylko metoda likwidacji szkód. Po pierwsze toteż, polepszono dwudziestoczterogodzinny system raportowania szkód na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono dotarcie opiniodawców do konsumenta (nie dalej aniżeli w ciągu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur lokalnych oraz wykreowano centralne Biuro Likwidacji Szkód, do jakiego w postaci elektronicznej dopływają materiały od opiniodawców. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki włączono pierwszą w kraju sposobność porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, który odpowiada na zagadnienia o metody powiązane z likwidacją szkód. Na szczęście można również kontaktować się z żywym człowiekiem i w dowolnej chwili nabyć informację na temat obecnego stanu likwidacji szkody. Jednym z skutków takiego procesu jest znaczne zwiększenie szybkości czasu likwidacji szkód, jaki w tej chwili wynosi odrobinę ponad 30 dni. Tu warto wszelako zauważyć, iż w sytuacji, kiedy cała procedura obsługi szkody leży po stronie firmy ubezpieczeniowej, a konsument ma zaledwie ją zgłosić, jest to i tak dłużej niż ustawowy termin wynoszący maksymalnie 30 dni. Najciekawszym jednak wyjściem jakie oferuje Ergo Hestia jest (w ramach autocasco) likwidacja niektórych, nieznacznych szkód bez niezbędności oczekiwania na oględziny przez rzeczoznawcę. W wypadku takich zdarzeń jak przykładowo wybicie szyby lub zniszczenie zamka w trakcie włamania itp., jeżeli szkoda nie przekracza 1500 złotych, starczy przekazać do spółki fakturę za przeprowadzoną naprawę. Stwarza to bez wątpliwości możność nadużyć, ale per saldo ubezpieczyciel oszczędza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bez wątpliwości bardzo wysokie koszty zintegrowania systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie m.in. oszczędzając na wypłatach: spadła liczba zajść ubezpieczeniowych, zmniejszyła się średnia wysokość wypłacanego zadośćuczynienia i wzrosła liczba klientów odnawiających swe polisy w tej firmie.

Ergo Hestia

Odnosząc się do zagadnienia terminów likwidacji szkód w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych powierzamy niżej wymienione wytłumaczenia, jakie mają na celu w przystępny sposób ukazać w/w tematykę. W zależności od wariantu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody korygowane są w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów mechanicznych, termin likwidacji szkody określony jest w artyk. 14 ust. 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pbuk (Dziennik ust. Numer 124, poz 1152 ze zmianami) towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w czasie 30 dni licząc od dnia złożenia ogłoszenia o krzywdzie. Zgodnie z ustęp 2 powołanego przepisu, jeśli w tym czasie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwu ubezpieczeń bądź wielkości zadośćuczynienia, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu pozytywnej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia ogłoszenia o krzywdzie. Ustawa szacuje jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też wyznaczenie wysokości świadczenia uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zakład ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we prywatnym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Jednak bezsporną część świadczenia towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Osoba uprawniona do świadczenia nie może odmówić przyjęcia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjęcie nie tarasuje drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Dochodzenie tych żądań nie będzie jednak możliwe wówczas, gdy zostanie zawarta ugoda – ugoda jest umową i jej postanowienia wiążą obie strony i jej rozwiązanie wymaga porozumienia się obu stron. W wypadku wypłaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreślić, że nie stanowi ona absolutnego zadośćuczynienia zgłaszanych żądań. W wypadku niemożności zadośćuczynienia roszczeń poszkodowanego w całości lub w części w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać pisemnie przyczyny zwłoki, jak również domyślny termin zajęcia finalnego stanowiska co do zapłaty świadczenia. Zgodnie z art 14 ustęp. 3a powołanej poprzednio usta., w przypadku niezapłacenia przez towarzystwo ubezpieczeń świadczenia w przewidzianych terminach lub niespełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i domyślnym czasie wypłaty zadośćuczynienia, poszkodowany ma ewentualność zawiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która zastosuje wówczas przewidziane prawem środki nadzorcze. W przypadku wystąpienia nieusprawiedliwionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoźnika, czy też OC w życiu prywatnym, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w czasie 30 dni, licząc od daty otrzymania ogłoszenia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela czy też wielkości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu odpowiedniej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Zgodnie z § 3 powołanego artykułu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, jakie są korzystniejsze dla uprawnionego do świadczenia, niż terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego. Także w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych – zgodnie z artykul. 16 ustęp. 2 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Num. 124, pozycja 1151 ze zmian.) – jeżeli towarzystwo ubezpieczeń nie zachowa terminu zapłaty zadośćuczynienia zaplanowanego w umowie, lub też w kodeksie cywilnym, jest zobowiązany do pisemnego ogłoszenia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemożności wynagrodzenia zgłaszanych żądań. W przypadku zajścia bezzasadnej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługują odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie szacuje innej wysokości odsetek. Jak widać, istnieją pewne różnice pomiędzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiązkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiązkowego przepisy regulacji o ubezpieczeniach obowiązkowych regulujące kwestię czasu trwania postępowania likwidacyjnego są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a więc nie jest możliwe zastosowanie innych terminów – oczywiście termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iż towarzystwo ubezpieczeń nie może wypłacić zadośćuczynienia przed upływem tego terminu. W przypadku zaś ubezpieczeń dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazując 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczają przyjęcie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iż będzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejną różnicą pomiędzy regulacjami określającymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiązkowych górnej granicy czasu likwidacji szkody w wielkości 90 dni od dnia złożenia obwieszczenia o stracie, przy czym przekroczenie tego terminu jest możliwe – jak było już mówione poprzednio – jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności towarzystwu ubezpieczeń lub też wyznaczenie wielkości zadośćuczynienia uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujące kwestię terminu likwidacji szkody zawierają także różnice dotyczące możliwości nakładania przez Knf na towarzystwa ubezpieczeń sankcji z tytułu nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie odszkodowania, jak również niespełnienia obowiązku ogłoszenia poszkodowanego o przyczynach zwłoki w wypłacie świadczenia i prawdopodobnym terminie jego wypłaty – o ile w ubezpieczeniach obowiązkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek nałożenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczeń dobrowolnych decyzję o nałożeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza się, że ubezpieczający kwestionują wysokość świadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczeń i wniesienia odwołania, zakłady ubezpieczeń – choć najczęściej niesłusznie – traktują je jako zgłoszenie okoliczności wymagających tłumaczenia, a co za tym idzie pozwalających na wypłatę świadczenia w 14 dni po ich wyjaśnieniu. Zdarza się także, że towarzystwa ubezpieczeń, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalają termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo złożone przez skarżącego. Procedury te jednak nie wiążą osoby składającej to pismo, gdyż jedynymi wiążącymi terminami są terminy zawarte w powyżej omówionych przepisach regulujących kwestię terminu likwidacji szkody. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne, które wprowadzałyby odrębny termin odpowiedzi na pismo odwoławcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczeń. Nadto, zauważyć należy, iż zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczeń przez osobę składającą odwołanie jest najczęściej jedynie żądaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zakład ustaleń, a nie zgłoszeniem okoliczności wymagających wytłumaczenia. Dlatego też, w związku z faktem, iż składane odwołania mają najczęściej ścisły związek z przyjęciem przez towarzystwo ubezpieczeń błędnych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyć się w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkować ewentualnym naliczeniem odsetek za zwłokę w likwidacji szkody. Zdarzają się również przypadki, gdy osoba uprawniona do zadośćuczynienia przekazuje zakładowi ubezpieczeń dodatkowe informacje mające wpływ na proces likwidacji szkody, bądź kwestionuje rozwiązania przyjęte przez towarzystwo ubezpieczeń np. na podstawie błędnych bądź niepełnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadośćuczynienia – wówczas odwołanie takie w pewnych sytuacjach może być zakwalifikowane jako okoliczność do tłumaczenia, jednak winna być ona wyjaśniona w możliwie najkrótszym czasie tj. przy prowadzeniu odpowiedniej staranności.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 6.1/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów